System Zarządzania Projektami

Nazywam się Piotr Wnuczek, pracuję nad kreatywnymi projektami, tworzę aplikacje i strony internetowe. Tworzę Project System - system zarządzania projektami i czasem w skład którego wchodzi: budowanie projektów, planowanie czasu, planowanie zadań, zarządzanie celami.

Poznaj koncepcję!

Budowanie Projektów

Tworzenie projektów i rozbudowywanie koncepcji w mapach myśli

Planowanie Czasu

System blokowego planowania czasu, planowanie dzienne i tygodniowe

Planowanie Zadań

System budowania planów i list zadań w projektach i kategoriach

Zarządzanie Celami

Organizacja i realizacja celów, synchronizacja wartości z celami i projektami

Dlaczego Project System

Tworzę Project System, bo wierzę, że można lepiej zarządzać projektami i czasem wykorzystując kompletny system i koncepcję. Moim celem jest pomóc ludziom efektywnie wykorzystywać czas i możliwości, skutecznie realizować cele i projekty oraz efektywnie zarządzać zadaniami. Zarządzaj projektami i czasem wykorzystując profesjonalny program i sprawdzone sposoby!


Projekty i Czas

  • Program, w którym dostajesz wiedzę, techniki i narzędzia do skutecznego zarządzania czasem i projektami.
  • System zarządzania opracowany do osiągania najwyższej skuteczności w realizacji oraz planowaniu celów i projektów.
  • Planowanie czasu oparte o bloki czasu, planowanie zadań na podstawie projektów i celów.

Planowanie Czasu

Koncepcja planowania bloków czasu.

Zarządzanie Projektami

Tworzenie koncepcji i projektów.

Planowanie Zadań

System planowania zadań w projektach.

Priorytetyzacja

Wybieranie najważniejszych celów.

System Pracy

Techniki skutecznego działania.

Proaktywność

Realizacja celów i zadań.

FACEBOOK